“Парламентийн мэтгэлцээний” тэмцээний үйл явцаас

By March 28, 2017MCI Мэдээ

МОНГОЛ ЗАЛУУСЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ”аян үргэлжилсээр…

Аяны хүрээнд зохион байгуулагдсан мэргэшүүлэх сургалтыг амжилттай дүүргэсэн суралцагч залуустаа ажил хөдөлмөрийн өрнүүн амжилт, амжилт бүтээлийн дээдийг хүсье! Мэргэшлийн ёс зүйгээ чандлан сахиж, сурч мэдсэн зүйлээ ажлын байранд амжилттай хэрэгжүүлээрэй.

Институтийн сургалт хөгжлийн алба

2017:03:26 өдөр.
Улаанбаатар хот.

Leave a Reply