Хувийн зохион байгуулалт

ХУВИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Хувийн зохион байгуулалт гэдэг бол амьдралаа зөв авч явах дэглэм, цагийг хамгийн оновчтой үр бүтээлтэй ашиглах арга, үр бүтээлтэй, эмх цэгцтэй ажиллах горим, бие дааж тууштай ажиллах арга барил, өөртөө чандлан сахих хувийн сахилгын цогц юм. Сахилга бол хаана ч, юунд ч байх ёстой. Энэ бол хувь хүн өөрийнхөө өмнө тавьсан зорилго, зорилтоо хэрэгжүүлэхэд шаардагдах эд материалын болоод оюун санааны нөөц, түүнд зохиомжтой арга хэрэгсэл, боломжийг бий болгох арга эв, ерөнхий зарчим юм.

Даяаршлын өнөө үед залуу хүн бүхний өрсөлдөн амьдрах чадварын нэг үзүүлэлт болох хувийн зохион байгуулалттай байх шаардлагатай. Өдөр тутмын ажил хөдөлмөрөө төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах хэрэгсэл бол өдрийн дэглэм. Ажлаа солих, шинэ орчин нөхцөлд өөрийгөө дасгахын тулд өдрийн дэглэмийг эхнээс нь үндэслэлтэй, өөртөө, өөрийн бие, сэтгэцийн онцлог, боломждоо тохируулан ажлаа төлөвлөж, хувиарлах мөрдөж сурах хэрэгтэй. Та сайн мөрдөж чадвал өдрийн дэглэм бол таны жил, сарын ажлын зорилгодоо хүрэх баталгаа учраас өөрийгөө түүнд захируулж сурах нь эрүүл мэнд чинь сайн байх, тогтвортой бүтээл гаргах, ур чадвараа нэмэгдүүлж амжилт гаргах үндэс болно.

Орчин үеийн удирдах ажилтны шинж чанар, чадварууд, удирдах ажилтанд байвал зохих дараах шинж чанар, чадварууд байдаг.

Үүнд:

 1. Зорилго чиглэлээ зөв тодорхойлох чадвар
 2. Бичиг хэрэг хөтлөх чадвар
 3. Ам ажлын нэгдлийг хангах чанар
 4. Манлайлах чанар
 5. Хувийн ажлын зохион байгуулалт
 6. Хүнийг сурган хүмүүжүүлэх чадвар
 7. Нэр хүндтэй байх чанар
 8. Биеэ зөв авч явах чадвар
 9. Харилцааны соёл
 10. Ярих, илтгэх чадвар
 11. Хүнд нөлөөлөх чадвар
 12. Дүн шинжилгээ хийх чадвар
 13. Шийдвэр гаргах чадвар
 14. Удирдан зохион байгуулах авьяас чадвар
 15. Сахилга дэг журамт чанар
 16. Санаачлагчтай байх чанар
 17. Ямарваа зүйлийг урьдчилан харах чанар
 18. Бие даасан байдал
 19. Тэсвэр хатуужил, эр зориг
 20. Биеэ барих, өөрийгөө эзэмдэх чадвар\
 21. Өөрийгөө боловсруулах чадвар
 22. Үнэнч шударга, ажил хэрэгч чанар
 23. Цагийг зөв ашиглах чадвар
 24. Цаг үеэ, нөхцөл байдлаа мэдрэх чадвар
 25. Үүрэг хариуцлагаа ухамсарлах чадвар
 26. Аюулгүй байдлаа хангах чадвар

Эдгээр шинж чанар, чадваруудаараа удирдах ажилтан хүн бусдаас ялгардаг байна. Мөн удирдах ажилтны бас нэг анхаарах гол шинж нь Америкийн томоохон фирмийг олон жил амжилттай удирдсан Р.Лефмисойны үзсэнээр “Доод тушаалынхаа хүний гүйцэтгэж чадах ажил хэргийг өөр дээрээ авахаас удирдах ажилтан эрс татгалзах ёстой”, өөрөөр хэлбэл удирдах ажилтан аахар шаахар зүйлийн үерээс хамгаалах далан босгох ёстой гэж үзжээ.

Тэрээр удирдах ажилтан бол цагийг маш зөв ашиглаж, бодож олсон санаагаа доод тушаалын хүмүүсээр гүйцэтгүүлэхэд анхаарахаас гадна утсаар ярих, бичиг цаасандаа дарагдалгүй, эмх цэгцтэй, эрх мэдлээ зохицуулж, ажил хэргийг түргэн гүйцэтгэх ёстой гэж үзсэн байна. 

Leave a Reply