БҮРТГҮҮЛЭХ


HR ENGLISH

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА:

Хөтөлбөрийг АНУ-н Вашингтон-д төвтэй “LEADERSHIP” институтийн Олон Улсын удирдагчдыг бэлтгэх хөтөлбөрт тулгуурлан, судалгаа шинжилгээний үндсэн дээр боловсруулсан бөгөөд ажлын байранд бодит ур чадвар олгох цогц хөтөлбөртэй юм.

 • Менежментийн орчин үеийн чиг хандлага.
 • Олон улсын Удирдлагын онол, арга зүй.
 • Хүний нөөцийн менежментийн хөгжил ба чиг хандлага.
 • Хүний нөөцийн менежментийн судалгааны арга зүй.
 • Орчин үеийн карьер менежмент.
 • Хүний нөөцийн удирдлагын тогтолцоо.
 • Хөдөлмөрийн харилцаа ба хууль эрх зүй.
 • Байгууллагын болон Хувь хүний нууцын тухай хууль.
 • Албан бичиг хэргийн стандарт хөтлөлт, хадгалалт хамгаалалт.
 • Монголын нэр хүнд бүхий байгууллага, компани, ААН дээр дадлагажих хөтөлбөр.
 • Бизнесийн байгууллагын Менежментийн болон Хүний нөөцийн бодлого, үйл ажиллагаатай танилцах “БИЗНЕС АЯЛАЛ”-д хамрагдана.
 • Мэргэжлийн Англи хэлний хичээлд хамрагдана.

Мөн та FORTIOS GUM-д   Хөнгөлөлтэй явах боломжийг бид таньд олгож байна.

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР:  1.800.000₮ Төлөлтийн нөхцлөөс шалтгаалан уян хатан байна.

 БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 • Иргэний үнэмлэх /хуулбар/
 • Диплом, гэрчилгээ /хуулбар/
 • 3х4 хэмжээний 2 хувь цээж зураг.