БҮРТГҮҮЛЭХ

Хүний нөөцийн менежер хичээлийн 9 сар

ХАБЭА-Н  14 ХОНОГИЙН ӨДРИЙН 

АНГИДАА ЭЛСЭЛТ АВЧ БАЙНА.

Хичээл:  01 сарын 13-ны  15:00 цагт