ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР 45 ХОНОГИЙН ЦОГЦ СУРГАЛТ

БҮРТГҮҮЛЭХ 

хүний нөөцийн сургалт 45 хоног
[/vc_column_tex