ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР+НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ХОСОЛСОН МЭРГЭШҮҮЛЭХ 1 ЖИЛИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

СУРГАЛТЫН ХЭЛБЭР, ХУГАЦАА:

 • 1 жил /хичээлийн 1 шинэ жилийн хугацаанд/
 • Ажлын өдрүүдийн анги
 • /Өглөө, Өдөр, Орой/ болон /Танхим&Цахим/
 • Ажлын бус өдрүүдийн анги
 • /БЯМБА гарагт хичээллэнэ/

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ:

 • МУ-ын Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам, Мэргэжлийн боловсрол сургалтын үнэлгээ, мэдээлэл, арга зүйн  төвийн тусгай эрхтэй.
 • Нэг сургалтын үнээр хос мэргэжил эзэмших.
 • Ажлын болон ажлын бус цагаар суралцах боломжтой.
 • Хичээлийг олон жилийн дадлага, туршлагатай багш нар онол, практик хослуулан заана.
 • Сурч мэдсэн зүйлээ баталгаажуулж ажлын байран дээр дадлагад гарна.
 • Мэргэжилтэй холбоотой ном, сурах бичиг,  гарын авлагаар хангана.
 • Олон улсын Их дээд сургуулиудтай танилцах, туршлага судлах, хамтран ажиллах оюутан солилцоонд хамрагдана.
 • Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтанд үнэ төлбөргүй хамрагдах.
 • Олгогдох бичиг баримт: “МЭРГЭШЛИЙН ДИПЛОМ+РОМБО” + “АРХИВ БИЧИГ ХЭРГИЙН СЕРТИФИКАТ” 
  • Ажлын байранд үнэ төлбөргүй зуучилна.

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР: 2.200.000₮ /Төлбөр төлөлтөөс шалтгаалан уян хатан нөхцөл ба хөнгөлөлт урамшууллын багцыг санал болгоно./

УДИРДАХУЙ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР МЭРГЭШҮҮЛЭХ 1 ЖИЛИЙН ХОСОЛСОН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

СУРГАЛТЫН ХЭЛБЭР, ХУГАЦАА:

 • 1 жил /хичээлийн 1 шинэ жилийн хугацаанд/
 • Ажлын өдрүүдийн анги
 • /Өглөө, Өдөр, Орой/ болон /Танхим&Цахим/
 • Ажлын бус өдрүүдийн анги
 • /БЯМБА гарагт хичээллэнэ/

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ:

 • МУ-ын Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам, Мэргэжлийн боловсрол сургалтын үнэлгээ, мэдээлэл, арга зүйн  төвийн тусгай эрхтэй.
 • Нэг сургалтын үнээр хос мэргэжил эзэмших.
 • Ажлын болон ажлын бус цагаар суралцах боломжтой.
 • Хичээлийг олон жилийн дадлага, туршлагатай багш нар онол, практик хослуулан заана.
 • Сурч мэдсэн зүйлээ баталгаажуулж ажлын байран дээр дадлагад гарна.
 • Мэргэжилтэй холбоотой ном, сурах бичиг,  гарын авлагаар хангана.
 • Олон улсын Их дээд сургуулиудтай танилцах, туршлага судлах, хамтран ажиллах оюутан солилцоонд хамрагдана.
 • Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтанд үнэ төлбөргүй хамрагдах.
 • Олгогдох бичиг баримт: “МЭРГЭШЛИЙН ДИПЛОМ+РОМБО” + “АРХИВ БИЧИГ ХЭРГИЙН СЕРТИФИКАТ” 
  • Ажлын байранд үнэ төлбөргүй зуучилна.

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР: 2.200.000₮ /Төлбөр төлөлтөөс шалтгаалан уян хатан нөхцөл ба хөнгөлөлт урамшууллын багцыг санал болгоно./

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР БЭЛТГЭХ 1 ЖИЛИЙН 

ДИПЛОМ РОМБО ОЛГОХ АНГИДАА ЭЛСЭЛТ АВЧ БАЙНА.