ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР+НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ХОСОЛСОН МЭРГЭШҮҮЛЭХ 1 ЖИЛИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

СУРГАЛТЫН ХЭЛБЭР, ХУГАЦАА:

 • 9 сар
 • 7 хоногийн 3 өдөр /Даваа, Лхагва, Баасан гарагуудад/
 • Өглөө, Өдөр, Орой
 • Эчнээ /online/ анги

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ:

 • Хүний нөөцийн менежер+Нягтлан бодох бүртгэл хос мэргэжил эзэмших.
 • Хичээлийг олон жилийн дадлага, туршлагатай багш нар онол, практик хослуулан заана.
 • Ажлын болон ажлын бус цагаар суралцах боломжтой.
 • Төгсөгчдөд МУ-ын Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөр эрхлэлт, үйлчилгээ, судалдгаа мэдээллийн үндзэсний төвийн тусгай зөвшөөрлийн “МЭРГЭШЛИЙН ДИПЛОМ+РОМБО” + “АРХИВ БИЧИГ ХЭРГИЙН СЕРТИФИКАТ” олгогдоно.
 • Мэргэшлийн ном, сурах бичиг,  гарын авлагаар хангана.
 • Олон улсын Их дээд сургуулиудтай танилцах, туршлага судлах, хамтран ажиллах оюутан солилцоонд хамрагдана.
 • Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтанд үнэ төлбөргүй хамрагдах.
  • Ажлын байранд үнэ төлбөргүй зуучилна.

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР: 2.000.000₮ /Төлбөр төлөлтөөс шалтгаалан уян хатан нөхцөл ба хөнгөлөлт урамшууллын багцыг санал болгоно./

УДИРДАХУЙ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР МЭРГЭШҮҮЛЭХ 1 ЖИЛИЙН ХОСОЛСОН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

СУРГАЛТЫН ХЭЛБЭР, ХУГАЦАА:

 • 9 сар
 • 7 хоногийн 3 өдөр /Даваа, Лхагва, Баасан гарагуудад/
 • Өглөө, Өдөр, Орой
 • Эчнээ /online/ анги

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ:

 • Бизнесийн удирдлагын хичээлүүд Хүний нөөцийн менежменттэй хослон ажлын байран дахь ур чадварыг эзэмшүүлэх.
 • Хичээлийг олон жилийн дадлага, туршлагатай багш нар онол, практик хослуулан заана.
 • Ажлын болон ажлын бус цагаар суралцах боломжтой.
 • Төгсөгчдөд МУ-ын Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яамны тусгай зөвшөөрлийн “МЭРГЭШЛИЙН ДИПЛОМ+РОМБО” + “АРХИВ БИЧИГ ХЭРГИЙН СЕРТИФИКАТ” олгогдоно.
 • Мэргэшлийн ном, сурах бичиг,  гарын авлагаар хангана.
 • Олон улсын Их дээд сургуулиудтай танилцах, туршлага судлах, хамтран ажиллах оюутан солилцоонд хамрагдана.
 • Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтад үнэ төлбөргүй хамрагдах.
 • Ажлын байранд үнэ төлбөргүй зуучилна.

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР:  2.000.000₮ /Төлбөр төлөлтөөс шалтгаалан уян хатан нөхцөл ба хөнгөлөлт урамшууллын багцыг санал болгоно./

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР БЭЛТГЭХ 1 ЖИЛИЙН 

ДИПЛОМ РОМБО ОЛГОХ АНГИДАА ЭЛСЭЛТ АВЧ БАЙНА.