ХАБЭА-н 3 сар

Хүний нөөцийн менежер, Бизнес Удирдлага 1 жил эчнээ анги

 СУРГАЛТАНД ИРЭХДЭЭ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 • Иргэний үнэмлэхний /хуулбар/
 • Диплом, гэрчилгээний хуулбар
 • 3х4 хэмжээний 2 хувь цээж зураг

СУРАЛЦАХ ХЭЛБЭР:

“ХАБЭА-н менежер”  3 сарын сургалт

 • 7 хоног бүрийн Бямба гарагт
 • 10:00-16:00 цагийн хооронд
 • Танхим болон Цахим сонголт

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ:

 • МУ-ын Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яам, ХАБЭМТөв-н тусгай эрхтэй мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдаж онол болон практик ур чадваруудыг эзэмшинэ.
 • Хичээлийг мэргэжлийн багш нар онол, практик хослуулан заана.
 • Ажлын болон ажлын бус цагаар суралцах боломжтой.
 • Төгсөгчдөд  “МЭРГЭШЛИЙН ДИПЛОМ, РОМБО+ ХНХЯАМНЫ ХУГАЦААГҮЙ СЕРТИФИКАТ БУЮУ ЛИЦЕНЗ” олгогдоно.
 • Мэргэжлийн ном, гарын авлагаар хангагдана.
 • Ажлын байранд зуучилна.

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР: 1.800.000₮ /Төлбөр төлөлтөөс шалтгаалан уян хатан нөхцөл ба хөнгөлөлт урамшууллын багцыг санал болгоно./