ХАБЭА-ын Менежер бэлтгэх 3 сарын ангид бүлтгүүлэх.

ХАБЭА бүртгэл 3 сар

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА:

Хөтөлбөрийг олон улсад нийтлэг хэрэглэдэг POSITIVE хөтөлбөрийн дагуу боловсруулсан бөгөөд сургалтын хугацаанд:

 • Олон улсын ХАБЭА-н бодлого, чиг хандлага.
 • ХАБЭА-н тухай ерөнхий ойлголт Хууль эрхзүйн зохицуулалт.
 • Компанийн нийгмийн хариуцлага.
 • ХАБЭА-н менежментийн систем-ХЭМАБ-ийн удирдлагын тогтолцоо. 
 • Хязгаарлагдмал орчин, халуун хэмд ажиллах аюулгүй байдал, даралтат шугам хоолойн аюулгүй ажиллагаа.
 • Ажлын аюулын шинжилгээ.
 • Эрсдэлийн тухай ойлголт-үнэлгээ хийх аргачлал.
 • Үйлдвэрлэлийн ослыг судлан бүртгэх дүрэм, аюулыг мэдээлэх хуудас хэрэгжүүлэх.
 • Стандартуудын уялдаа холбоо.
 • ХАБЭА-н соёл ба манлайлал.
 • Эрүүл ахуйн анхан болон дунд шатны тусламж үйлчилгээ.
 • Хөдөлмөрийн харилцаа, Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм журам боловсруулах арга ажиллагаа.
 • Байгууллагын дотоод журам боловсруулах аргачлал.
 • Байгууллага дахь үйлдвэрлэлийн орчны дадлага ажил.
 • Монголын нэр хүнд бүхий компани, Аж ахуйн нэгжийн ХАБЭА-н болон менежментийн бодлого, үйл ажиллагаатай танилцах “БИЗНЕС АЯЛАЛ”-д хамрагдах
 • Ажлын байрны зуучлал.
 • Компьютерийн дадлага ажил.
 • Бусад олон талт хөгжлийн хөтөлбөрт хамрагдана.

 СУРГАЛТАНД ИРЭХДЭЭ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 • Иргэний үнэмлэхний /хуулбар/
 • Диплом, гэрчилгээний хуулбар
 • 3х4 хэмжээний 2 хувь цээж зураг