“ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН”

 МЭРГЭШҮҮЛЭХ 14 ХОНОГИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

СУРАЛЦАХ ХЭЛБЭР, ХУГАЦАА:

“ХАБЭА-н ажилтан” бэлтгэх 14 хоногийн сургалт

 • 7 хоног бүрийн Даваа-Баасан гарагт
 • Өглөө, Өдөр, оройн цагуудад
 • ТАНХИМ/ЦАХИМ анги сонгох

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ:

 • Хичээлийг мэргэжлийн багш нар онол, практик хослуулан заана.
 • Ажлын болон ажлын бус цагаар суралцах боломжтой.
 • Төгсөгчдөд “МЭРГЭШЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ+ХНХЯамны хугацаагүй олгогдох #СЕРТИФИКАТ
 • Мэргэшлийн ном, гарын авлагаар хангагдана.
 • МУ-ын ХНХЯам, ХАБЭМТөвийн тусгай эрхтэй зохион байгуулагдаж буй албан ёсны сургалт тул Хөдөлмөр зуучийн албаар дамжин ажлын байранд зуучилна.

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР: 400.000₮ /Урамшуулалт төлбөр/

“ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙН АЖИЛТАН”

БЭЛТГЭХ МЭРГЭШҮҮЛЭХ 5 ХОНОГИЙН ЭРЧИМЖҮҮЛСЭН ЦОГЦ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

           СУРАЛЦАХ ХЭЛБЭР, ХУГАЦАА:

“ХАБЭА-н ажилтан” бэлтгэх 5 хоногийн эрчимжүүлсэн сургалт

 •  7 хоног бүрийн Бямба гарагт
 •  10:00-16:00 хүртэл хичээллэнэ
 • Танхим/Цахим анги сонголттой

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ:

 • Хичээлийг мэргэжлийн багш нар онол, практик хослуулан заана.
 • Ажлын болон ажлын бус цагаар суралцах боломжтой.
 • Төгсөгчдөд “МЭРГЭШЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ” олгоно.
 • ХНХЯ-ны хугацаагүй олгогдох #СЕРТИФИКАТ.
 • Мэргэшлийн ном, гарын авлагаар хангагдана.
 • МУ-ын Хөдөлмөрийн Яам, ХАБЭМТөвийн тусгай эрхтэй зохион байгуулагдаж буй албан ёсны сургалт тул Хөдөлмөр зуучын албаар дамжин ажлын байранд зуучилна.

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР: 1.800.000₮ /Элсэлт авах үед хөнгөлөлт урамшуулал олгогдоно/

ХАБЭА-Н АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТНЫ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ

ДАВАА ГАРАГ БҮРТ ЭЛСЭЛТ АВЧ БАЙНА