“ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙЧ МЕНЕЖЕР”

 МЭРГЭШИЛ ОЛГОХ 3 САРЫН ЦОГЦ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

СУРГАЛТЫН ХЭЛБЭР, ХУГАЦАА:

“ХАБЭА-МЕНЕЖЕР”-ийн 3 сарын сургалт.

 • Бямба гарагийн анги
 • Эчнээ /online/ анги
📌 ХАБЭА-н тухай ерөнхий ойлголт, ХАБЭА-н ХУУЛЬ, журмууд
📌ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ, Хөдөлмөрийн гэрээнд ХАБЭА-н холбогдолтой гэрээний заалтууд
📌 ХАБЭА-н менежментийн шинэ тогтолцооны тухай, чиг хандлага
📌 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны журам боловсруулах
📌 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны журам боловсруулах
📌Нийт ажилчдад ХАБЭА-н төлөвлөгөөт сургалтыг зохион байгуулах арга техникууд /ганцаарчилсан, нэгжээр нь, тасгаар нь, байгууллагаар гм/
📌Өндөрт ажиллах аюулгүй ажиллагаа уналтаас хамгаалах.
📌Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа, зөв ашиглах
📌Даралтат сав, шугам хоолой, өргөн тээвэрлэх машин механизмын аюулгүй ажиллагаа
📌 Галын аюулгүй байдал
📌 Хязгаарлагдмал орчин, Халуун хэмд ажиллах аюулгүй ажиллагаа
📌 Ажлын аюулын шинжилгээ, Эрсдэлийн тухай ойлголт, Үнэлгээ хийх аргачлал
📌Үйлдвэрлэлийн ослыг судлан бүртгэх дүрэм, аюулыг мэдээлэх хуудас хэрэгжүүлэх арга зүй болон анхны тусламж
📌Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Онцгой байдлын үед ажиллах журам
📌 ХАБЭА-н дадлага, тест, ХАБЭА-н соёл
📌 ХАБЭА ажилтан ТА ажилчдын сэтгэл зүйтэй харьцах ухаан, удирдан чиглүүлэх аргачлал.
📌 Албан бичиг баримт боловсруулах аргачлал
📌 Комьпютерийн практик хичээл
📌 Карьер өсөлт
📌 Удирдлагын ур чадвар – Илтгэх урлаг

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ:

#ISO14001-ыг хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгад багтаасан онцлогтой.
 • Хичээлийг мэргэжлийн багш нар онол, практик хослуулан заана.
 • Ажлын болон ажлын бус цагаар суралцах боломжтой.
 • Төгсөгчдөд “МЭРГЭШЛИЙН ДИПЛОМ+РОМБО” олгоно.
 • Мэргэшлийн ном, гарын авлагаар хангагдана.
 • ХНХЯ-ны хугацаагүй олгогдох #СЕРТИФИКАТ.
 • МУ-ын Хөдөлмөрийн Яам, ХАБЭА 3 талт үндэсний зөвлөл, Хөдөлмөр эрхлэлт, судалгаа мэдээллийн үндэсний зөвлөлийн дагуу зохион байгуулагдаж буй албан ёсны сургалт тул Хөдөлмөр зуучын албаар дамжин ажлын байранд зуучлагдана.

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР: 1.200.000₮ /Төлбөр төлөлтөөс шалтгаалан уян хатан нөхцөл ба хөнгөлөлт урамшууллын багцыг санал болгоно./

“ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН”

БЭЛТГЭН МЭРГЭШҮҮЛЭХ 14 ХОНОГИЙН ЦОГЦ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

СУРАЛЦАХ ХЭЛБЭР, ХУГАЦАА:

“ХАБЭА-н ажилтан”-ийн 14 хоногийн сургалт

 • 7 хоног бүрийн Даваа-Баасан гарагт
 • Өглөө, Өдөр, оройн цагуудад
 • Эчнээ /online/ анги

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ:

 • Хичээлийг мэргэжлийн багш нар онол, практик хослуулан заана.
 • Ажлын болон ажлын бус цагаар суралцах боломжтой.
 • Төгсөгчдөд “МЭРГЭШЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ+ТЭМДЭГ” олгоно.
 • ХНХЯ-ны хугацаагүй олгогдох #СЕРТИФИКАТ.
 • Мэргэшлийн ном, гарын авлагаар хангагдана.
 • МУ-ын Хөдөлмөрийн Яам, ХАБЭА 3 талт үндэсний зөвлөл, Хөдөлмөр эрхлэлт, судалгаа мэдээллийн үндэсний зөвлөлийн дагуу зохион байгуулагдаж буй албан ёсны сургалт тул Хөдөлмөр зуучын албаар дамжин ажлын байранд зуучлагдана.

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР: 450.000₮ /Төлбөр төлөлтөөс шалтгаалан уян хатан нөхцөл ба хөнгөлөлт урамшууллын багцыг санал болгоно./

“ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙН АЖИЛТАН”

БЭЛТГЭХ МЭРГЭШҮҮЛЭХ 5 ХОНОГИЙН ЭРЧИМЖҮҮЛСЭН ЦОГЦ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

           СУРАЛЦАХ ХЭЛБЭР, ХУГАЦАА:

“ХАБЭА-н ажилтан”-ийн 5 хоногийн эрчимжүүлсэн сургалт

 •  7 хоног бүрийн Даваа-Баасан гарагт
 •  Өглөө 09:00-15:00 хүртэл хичээллэнэ

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ:

 • Хичээлийг мэргэжлийн багш нар онол, практик хослуулан заана.
 • Ажлын болон ажлын бус цагаар суралцах боломжтой.
 • Төгсөгчдөд “МЭРГЭШЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ+ТЭМДЭГ” олгоно.
 • ХНХЯ-ны хугацаагүй олгогдох #СЕРТИФИКАТ.
 • Мэргэшлийн ном, гарын авлагаар хангагдана.
 • МУ-ын Хөдөлмөрийн Яам, ХАБЭА 3 талт үндэсний зөвлөл, Хөдөлмөр эрхлэлт, судалгаа мэдээллийн үндэсний зөвлөлийн дагуу зохион байгуулагдаж буй албан ёсны сургалт тул Хөдөлмөр зуучын албаар дамжин ажлын байранд зуучлагдана.

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР: 350.000₮ /Төлбөр төлөлтөөс шалтгаалан уян хатан нөхцөл ба хөнгөлөлт урамшууллын багцыг санал болгоно./

ХАБЭА-Н АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТНЫ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ

ДАВАА ГАРАГ БҮРТ ЭЛСЭЛТ АВЧ БАЙНА