“ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР”

БЭЛТГЭХ  30 ХОНОГИЙН МЭРГЭШҮҮЛЭХ ЦОГЦ

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР 

СУРГАЛТЫН ХЭЛБЭР, ХУГАЦАА:

“Төслийн менежер” бэлтгэх 30 хоногийн анги.

 • Даваа-Баасан гараг бүрт
 • Өглөө, Өдөр, оройн анги
 • Эчнээ /зайны сургалт/

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ:

 • Хичээлийг мэргэжлийн Доктор, магистр эрдмийн зэрэгтэй багш нар онол, практик хослуулан заана.
 • Ажлын болон ажлын бус цагаар суралцах боломжтой.
 • Төгсөгчдөд МУ-ын Хөдөлмөрийн яам, Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, судалгаа “ГЭРЧИЛГЭЭ+ТЭМДЭГ” олгогдоно.
 • Ажлын байранд зуучлагдана.
 • Мэргэшилтэй холбоотой ном, гарын авлагаар хангагдана.

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА:

Сургалтыг олон улсын Позитив хөтөлбөрийн дагуу боловсруулсан бөгөөд суралцах хугацаанд:

 • Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах аргачлалд суралцана.
 • Загварлах шат /онол ба практик/
 • Төлөвлөх шат
 • Хэрэгжүүлэх шат
 • Дуусгавар болгох шат
 • Зорилгоо тодорхойлох
 • Үйл ажиллагааны чиг баримжаа ба үнийн саналын тооцоолуур дээр ажиллаж сурна.
 • Бизнесийн ирээдүйн стратеги бодлого
 • Хүний нөөцийн хуваарилалт ба хөгжүүлэлтийн хамрах хүрээ
 • Төлөвлөгөө боловсруулах арга ажиллагаа
 • Төсөв ба санхүүгийн үр ашгийн тооцоо
 • Эрсдэлийн төлөвлөгөө гаргаж ажиллах.
 • Судалгаа шинжилгээний ажлуудын бүтэц
 • Үндсэн дизайн ба түүнд тулгарч болох алдаа
 • Хүчин зүйл, ирээдүйн судалгааг явуулах арга ажиллагаа
 • Бизнесийн байгууллагын Төслийн удирдлагын менежмент бодлого, үйл ажиллагаатай танилцах “БИЗНЕС АЯЛАЛ”-д хамрагдана.
 • Байгууллага дээр судалгаа шинжилгээнд оролцох, Төслийн удирдлагын тогтолцоог судлах, үйлдвэрлэлийн дадлагад гаргана.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 • Иргэний үнэмлэхний /хуулбар/
 • 3х4 хэмжээний 2 хувь цээж зураг

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР: 400.000₮ /Төлбөрийн нөхцлөөс хамааран уян хатан байх ба хөнгөлөлт, урамшууллыг санал болгоно./


БҮРТГҮҮЛЭХ


Нягтлан бодох бүртгэл 6 сарын бүртгэл