Сургалтын чиглэлүүд

1. Удирдахуйн менежер
2. Хүний нөөцийн менежер
3. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтан
4. Оффис менежер
5. Архив бичиг хэргийн ажилтан
6. Төслийн менежер
7. Төслийн ажилтан
8.  Гадаад худалдааны ажилтан зэрэг ахисан түвшний урт болон богино хугацааны сургалтанд элсэлт авч, ур чадвартай менежерүүдийг тасралтгүй 12 жилийн хугацаанд бэлтгэн, Монгол улсынхаа хөдөлмөрийн зах зээлд нийлүүлж хувь нэмрээ оруулсаар ирлээ. 7102 менежерийг бэлтгэн гаргаад байгаа бөгөөд нийт төгсөгчдийн 81,3% орчим нь мэргэжлийн дагуу ажлын байртай болсон нь манай хамт олны бахархал юм.