БҮРТГҮҮЛЭХ


Нягтлан бодох бүртгэл, Хүний нөөцийн менежер хосолсон сургалт

ОФФИС МЕНЕЖЕР – АРХИВ БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН

СУРГАЛТЫН ХЭЛБЭР БА ХУГАЦАА:

 •    30 хоног
 •     Ажлын өдрүүдийн анги
 •     Ганцаарчилсан /Вакумжуулсан хөтөлбөр/-т сургалт

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА: Хөтөлбөрийг олон улсын түвшинг харгалзан боловсруулсан бөгөөд сургалтын хугацаанд:

 • Оффис менежмент.
 • Сервиз үйлчилгээ ба түүнийг ажлын байранд хэрэгжүүлэх арга тактик.
 • Зохион байгуулагчийн ур чадварын хөтөлбөр.
 • МУ-ын Албан бичиг хэргийн стандарт
 • МУ-ын Архивын тухай хууль
 • МУ-ын Архивын үндсэн стандарт
 • Албан бичиг хэргийн найруулга зүй.
 • Зохион байгуулалт+Мэдээлэл лавлагаа+Захирамжлалын албан бичгийг стандартын дагуу үйлдэж сурна.
 • Компьютерийн анхан болон дунд шатны хэрэглээний программуудыг ашиглахад суралцана.
 • МУ-ын Хөдөлмөрийн тухай хууль.
 • МУ-ын Хувь хүний нууцын тухай.
 •  Байгууллагын нууцын тухай хууль.
 • Хүний хөгжлийн олон талт хөтөлбөрүүдэд хамрагдана.
 • Монголын нэр хүнд бүхий компани, Аж ахуйн нэгжийн албан бичгийн соёл, архивжуулах хадгалах, хамгаалах арга барилтай танилцах “БИЗНЕС АЯЛАЛ”-д хамрагдах
 • Байгууллага дээр дадлагажина.

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ:

 • Суралцагч бүрт АCER брендийн нөтбүүк олгоно.
 • 100% ажлын байранд бэлтгэх хосолсон цогц хөтөлбөр.
 • 100% үнэ төлбөргүй ажлын байранд зуучилна.
 • Илтгэх урлаг, англи хэлний клубд сурах.
 • Олон жилийн дадлага туршлагатай мэргэжлийн багш нар хичээлийг удирдан явуулна.
 • Ажлын болон ажлын бус цагаар суралцах боломжтой.
 • Төгсөгчдөд МУ-ын Хөдөлмөрийн яам, Хөдөлмөр эрхлэлт үйлчилгээ, судалгаа мэдээллийн үндэсний төвийн тусгай зөвшөөрлийн дагууОФФИС МЕНЕЖЕР-АРХИВ БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН “ГЭРЧИЛГЭЭ+ТЭМДЭГ” олгогдоно.
 • Мэргэшилтэй холбоотой ном, гарын авлагаар хангагдана.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 • Иргэний үнэмлэхний /хуулбар/
 • Диплом, гэрчилгээний хуулбар
 • 3х4 хэмжээний 2 хувь цээж зураг

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР: 350.000₮ /Төлбөрийн нөхцлөөс хамааран уян хатан байх ба хөнгөлөлт, урамшууллыг санал болгоно