“НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН 6 САРЫН ЦОГЦ СУРГАЛТ”

Нягтлан бодох бүртгэл 6 сарын бүртгэл

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ:

 • Хичээлийг мэргэжлийн багш нар онол, практик хослуулан заана.
 • Ажлын болон ажлын бус цагаар суралцах боломжтой.
 • Төгсөгчдөд Англи, Монгол хавсралт бүхий “МЭРГЭШЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ+ТЭМДЭГ” олгоно.
 • Мэргэшлийн ном, гарын авлагаар үнэ төлбөргүй хангагдана.
 • МУ-ын Хөдөлмөрийн Яам, Хөдөлмөр эрхлэлт, судалгаа мэдээллийн үндэсний зөвлөлийн дагуу зохион байгуулагдаж буй албан ёсны сургалт тул Хөдөлмөр зуучын албаар дамжин ажлын байранд зуучлагдана.

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД

 • . Санхүүгийн тайлан А, Б маягт бөглөх
  Баланс
  Орлого үр дүнгийн тайлан
  Эзний өмчийн тайлан
  Мөнгөн хөрөнгийн тайлан
 • Татварын тайлан гаргах
  ААНОАТ тайлан
  НӨАТ тайлан
  НДШ тайлан
  ХХОАТ тайлан
  НХОАТ тайлан
 • Санхүүгийн программ
  EXCEL программ ашиглан тайлан гаргах
  Санхүүгийн программ ашиглан тайлан гаргах
 • Ажлын байрны зуучлал
 • Компьютерын дадлага ажил
 • Бусад олон талт хөгжлийн хөтөлбөрт хамрагдана.

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР: 1.500.00₮ /Төлбөр төлөлтөөс шалтгаалан уян хатан нөхцөл ба хөнгөлөлт урамшууллын багцыг санал болгоно./