Нягтлан бодох бүртгэл 2 сар-ням гараг

СУРГАЛТЫН ХЭЛБЭР, ХУГАЦАА:

Нягтлан бодох бүртгэл 3 сар

Ажлын болон ажлын бус цагаар суралцах боломжтой

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ:

 • Хичээлийг олон жилийн дадлага, туршлагатай мэргэжлийн багш нар онол дадлага хослуулж явуулна.
 • Ажлын болон ажлын бус цагаар суралцах боломжтой.
 • Төгсөгчдөд“МЭРГЭШЛИЙН ДИПЛОМ, РОМБО” олгогдоно.
 • Мэргэжлийн ном, сурах бичиг, гарын авлагаар хангагдана.
 • ТОП-50 байгууллагад дадлага хийнэ.
 • Төлөвлөлт, цагийн менежментийг зөв хэрэгжүүлж сурна.
 • Сар бүр “БИЗНЕС АЯЛАЛ”-д хамрагдана.
 • Жолооны курст 10%-ийн хөнгөлөлттэй суралцах эрх. /Их тулга авто сургууль/
 • Ажлын байранд үнэ төлбөргүй зуучилна.

НЭМЭЛТЭЭР:

 • Хууль эрх зүй, хөдөлмөрийн харилцаа
 • Албан бичиг хэрэг
 • Компьютерын хичээлүүд үнэ төлбөргүй

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР: 1.500.000₮ /Төлбөр төлөлтөөс шалтгаалан уян хатан нөхцөл ба хөнгөлөлт урамшууллын багцыг санал болгоно./