НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР

ХОСОЛСОН 1 ЖИЛИЙН СУРГАЛТ


Нягтлан бодох бүртгэл 1 жил

 БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 • Иргэний үнэмлэхний /хуулбар/
 • 3х4 хэмжээтэй цээж зураг

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА:

Хөтөлбөрийг АНУ-н Вашингтон-д төвтэй “LEADERSHIP” институтийн Олон Улсын удирдагчдыг бэлтгэх хөтөлбөрт тулгуурлан, судалгаа шинжилгээний үндсэн дээр боловсруулсан бөгөөд ажлын байранд бодит ур чадвар олгох цогц хөтөлбөр.

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Менежментийн орчин үеийн чиг хандлага.
 • Олон улсын Удирдлагын онол, арга зүй.
 • Хүний нөөцийн менежментийн хөгжил ба чиг хандлага.
 • Хүний нөөцийн менежментийн судалгааны арга зүй.
 • Орчин үеийн карьер менежмент.
 • Хүний нөөцийн удирдлагын тогтолцоо.
 • Хөдөлмөрийн харилцаа ба хууль эрх зүй.
 • Байгууллагын болон Хувь хүний нууцын тухай хууль.
 • Албан бичиг хэргийн стандарт хөтлөлт, хадгалалт хамгаалалт.
 • Монголын нэр хүнд бүхий байгууллага, компани, ААН дээр дадлагажих хөтөлбөр.
 • Бизнесийн байгууллагын Менежментийн болон Хүний нөөцийн бодлого, үйл ажиллагаатай танилцах “БИЗНЕС АЯЛАЛ”-д хамрагдана.

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Санхүүгийн тайлан А, Б маягт бөглөх
  Баланс
  Орлого үр дүнгийн тайлан
  Эзний өмчийн тайлан
  Мөнгөн хөрөнгийн тайлан
 • Татварын тайлан гаргах
  ААНОАТ тайлан
  НӨАТ тайлан
  НДШ тайлан
  ХХОАТ тайлан
  НХОАТ тайлан
 • Санхүүгийн программ
  EXCEL программ ашиглан тайлан гаргах
  Санхүүгийн программ ашиглан тайлан гаргах
 • Ажлын байрны зуучлал
 • Компьютерын дадлага ажил
 • Бусад олон талт хөгжлийн хөтөлбөрт хамрагдана.

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР:  2.200.000₮ Төлбөрийн уян хатан нөцөл болон хөнгөлөлт урамшуулалд хамрагдана.