Нягтлах бодох бүртгэл

Please select a valid form

 СУРГАЛТАНД ИРЭХДЭЭ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

  • Иргэний үнэмлэхний /хуулбар/
  • Диплом, гэрчилгээний хуулбар
  • 3х4 хэмжээний 2 хувь цээж зураг

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА:

  • Ажлын байрны зуучлал
  • Компьютерийн дадлага ажил
  • Бусад олон талт хөгжлийн хөтөлбөрт хамрагдах