Архив бүртгэл 21 хоног

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА:

Хөтөлбөрийг олон улсын түвшинг харгалзан боловсруулсан бөгөөд сургалтын хугацаанд:

 • Оффис менежмент.
 • Сервиз үйлчилгээ ба түүнийг ажлын байранд хэрэгжүүлэх арга тактик.
 • Зохион байгуулагчийн ур чадварын хөтөлбөр.
 • МУ-ын Албан бичиг хэргийн стандарт
 • МУ-ын Архивын тухай хууль
 • МУ-ын Архивын үндсэн стандарт
 • Албан бичиг хэргийн найруулга зүй.
 • Зохион байгуулалт+Мэдээлэл лавлагаа+Захирамжлалын албан бичгийг стандартын дагуу үйлдэж сурна.
 • Компьютерийн анхан болон дунд шатны хэрэглээний программуудыг ашиглахад суралцана.
 • МУ-ын Хөдөлмөрийн тухай хууль.
 • МУ-ын Хувь хүний нууцын тухай.
 •  Байгууллагын нууцын тухай хууль.
 • Хүний хөгжлийн олон талт хөтөлбөрүүдэд хамрагдана.
 • Монголын нэр хүнд бүхий компани, Аж ахуйн нэгжийн албан бичгийн соёл, архивжуулах хадгалах, хамгаалах арга барилтай танилцах “БИЗНЕС АЯЛАЛ”-д хамрагдах
 • Байгууллага дээр дадлагажина.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 • Иргэний үнэмлэхний /хуулбар/
 • Диплом, гэрчилгээний хуулбар
 • 3х4 хэмжээний 2 хувь цээж зураг